Home

                                                    Välkommen till LCM

 

Detta är platsen för dig som vill börja "Sammarbeta med dig själv" för ett fysiskt och psykiskt samspel och välmående. 

 

För bokning och mer information:

Kontakta 

Lilly Carlgren 0738-058367

lcm@lasal.se